CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO TÂM


BAO TAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

1942/14 Huỳnh Tấn Phát, Khô phố 6, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 935 106996
Email: btaco.qlda@gmail.com
Website: http://www.btaco.com

* Các thông tin bắt buộc