THI CÔNG CÔNG TRÌNH CÔNG CÔNG NGHIỆP

BTACO luôn luôn đứng đầu về kỹ thuật. Sự sáng tạo chính là cốt lõi của công tác kỹ thuật của chúng tôi. Trong một dự án điển hình các tình huống khó xử lý thường xuyên xãy ra và có xu hướng ngày càng gia tăng. Và khả năng giải quyết một cách sáng tạo những tình huống này sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của dự án. Với năng lực kỹ thuật của chúng tôi, BTACO có thể tiến hành công tác thi công nhanh hơn nhưng vẫn đạt được các yêu cầu khắc khe về chi phí bằng những đề xuất kỹ thuật sáng tạo.
BTACO chuyên thi công nhà xưởng sản xuất, nhà kho đông lạnh, nền bãi……